پروژه شهر کربلا

شرکت طراحی و تولید سازه و دکوراسیون فلزی
پروژهکشور عراق
مکانشهر کربلا
کارفرما